Снимки

Описание

През 1869г будни и родолюбиви тетевенци основават едно от първите читалища в България. Нарекли го „Съгласие„, та в разбирателство и сговор да сеят семето на просвещението, да разпалват народната свяст. В началото „то се помещавало в старото мъжко училище, където била неговата книгопастреница“. Били времена на бурен революционен кипеж. В душите на читалищните просветители туптяло палещото сърце на бунта. Използвано е и за прикритие на местния революционен комитет, основан от Левски през 1870г. След разкриване на арабаконашките събития е закрито. Възстановено е след Освобождението през 1880г. От 1910г има самостоятелна читалищна сграда, а от 1974г разполага с нова. Читалището е инициатор на създаването на Благотворителен комитет “Бенковски” и развива музейното дело. От 1925 до 1944 година издава читалищен вестник „Тетевенски вести“. С богатата си дейност читалището опазва и съхранява бита и културата на град Тетевен и общината.