Снимки

Описание

Хаджиивановата къща на братята Станьо и Станчо Хаджи Иванови, е една от най-посещаваните къщи в Тетевен.

Построена е през 1848 г. Намира се в централната част на гр. Тетевен срещу църквата “Св. Всях Светих”.

Долният етаж на къщата е преустроен в механа.

Къщата е построена от Хаджи Иван Станчев, убит от турците през 1862 г. Братята Станьо и Станчо са били заточеници в Диарбекир, където Станчо намира смъртта си.

В тази къща са провеждани заседания на революционен комитет “Дервиш Оглу Мехмет Карджалъ”. Хаджиивановата къща е многократно посещавана от Васил Левски и Димитър Общи. При входа на горния етаж на къщата има скривалище, което е запазено и до днес.

Горният етаж на къщата е разделен на две жилища, свързани с широк коридор. В лявото жилище, в началото на широкия коридор се намира скривалището на Левски. Непосредствено до него е изграден един кьошк, който е с изглед към градината. На предната страна на къщата, към улицата, има друг кьошк, повдигнат със стъпало от коридора и отделен от него с парапет. Има и една голяма стая, изградена със специфичен интериор в духа на времето си – миндери, мусандри, иконостас и великолепно орнаментиран таван.

Долният етаж, който е преустроен в механа е запазил до известна степен първоначалния си вид. В задната му част се намират входовете за горния етаж и двете складови помещения на къщата.

Фасадното оформление на Хаджиивановата къща се отличава със спокойствие. Високата каменна облицовка заема почти половината от фасадата – долния етаж и стига до чардака, който заема цялата южна фасада на къщата. И тук както в останалите стари тетевенски къщи, чардакът играе решаваща роля в оформлението на фасадата. Тук обаче той е тесен и служи предимно като декоративен елемент. Хаджиивановата къща е изградена във високата част на град Тетевен и от чардака й се разкрива великолепна панорамна гледка.