Снимки

Описание

Тетевенският манастир е основан по време на Втората българска държава и според едно предание цар Иван Шишман дарил на манастира дървен кръст обкован със сребро и с изобразени на него евангелски сцени. Първите конкретни сведения за манастира са от 1600г в требник, съхраняван днес в Националния църковен историко-археологически музей в София. Косвени сведения за манастира получаваме и от някои книги, преписки и други документи от XVI и XVIIв. Тук са се съхранявали старопечатни книги от XVIII в и икони от XVIIв и XVIIIв .

Преди Освобождението Тетевенския манастир е бил важен книжовен център с килийно училище и библиотека. През 1801г, когато кърджалиите изпепеляват гр. Тетевен до основи, манастирът оцелял по чудо. В обителта са намирали подслон активни дейци на националноосвободителното движение.