Снимки

Описание

Бюст-паметник на Васил Левски – намира се в центъра на гр. Тетевен, в близост до църквата „Всях Светих“, Исторически музей – Тетевен и  Хаджиивановата къща, в която Левски се среща с най-богатите тетевенци и поставя основите на местния революционен комитет „Дервиш Оглу Мехмет Карджалъ”. А според стари писания в съществуващия кемер \скривалище\, на 2-я етаж на къщата, се е укривал Дякона.