Снимки

Описание

Роден е на 12 октомври 1855 година в град Тетевен. Учи с първия прием на Априловската гимназия (Габрово) (1872-1876). След завършването на 6-и гимназиален клас прекъсва обучението си и започва работа като учител в родният си град. През целия си живот усилено се самообразова. По време на Руско-турската война (1877-1878) е преводач в части на Действуващата руска армия на Балканския полуостров. Околийски управител на Елена и Габрово (1880-1881). От следващата 1881г преминава на работа в Министерството на вътрешните работи като подначалник и началник на отделение. Поста Главен секретар на Министерството на вътрешните работи заема след Илия Луканов и е такъв в периода 1892-1908г. За това време в министерството се сменят над двадесет министри. Много от тях са политически назначения и зад техните проектозакони, правилници, разпоредби и решения стои почерка на Тома Васильов. Симпатизира на Демократическата партия. Народен представител в I-о Велико народно събрание и XIV-о Обикновено народно събрание. Участва в работата на множество комисии на министерството и Народното събрание. Излиза в пенсия през 1908г. Окръжен управител в София (1918-1919).

Тома Васильов е активен обществен деец и крупен дарител на обществените институции Българска академия на науките, Църквата „Свети Седмочисленици, Археологическия институт, читалища и др. Подпредседател на Дружество „Славянска беседа“. Член на „Червения кръст“ и Археологическото дружество. Сътрудничи на периодичния печат във в. „Зора“, „Мир“, „Пряпорец“, „Ден“ и др.; сп. „Юридически преглед“ и „Списание на Българското икономическо дружество“. Хроникьор на събитията от онова време. Автор на „Спомени за лица и събития през XIX и XX в.“, С., 1934; „Живот в спомени“, С., 1938 и „Моят дневник“, С., 1994.
На неговото име в град Тетевен е учредена Общинска фондация „Тома Васильов“.