Снимки

Описание

Паметната плоча на Михал Койчев се намира на фасадата на Историческия музей. Михаил Койчев е роден в Тетевен през 1872 година. Завършва естествени науки в Софийския университет. Учителства в Троян, Силистра, Оряхово, Свищов и Тетевен. Навсякъде, където пребивава оставя дълбоки следи с учителската си и обществена дейност. Неговото име се смесва с основателите на ловните дружества в Троян и Тетевен, редица културно – просветни инициатива в Тетевен, в т. ч. основоположник на музейното дело /28 май 1911г./, деен участник в Благотворителния комитет „Бенковски“.